Mesu-Mount 200


De montering is gebaseerd op frictie aandrijving welke erg stijf en efficient is, meer informatie is hier te vinden. Het geheel wordt aangedreven door de Sidereal Technology servo controller II van Sidereal Technology (USA).

Specificaties montering


Aandrijfsysteem
Overbreng verhouding
Max. draagvermogen
Meridiaan flip
Backlash
Bereik breedtegraad
Goto nauwkeurigheid
Volgnauwkeurigheid
Periodieke fout
GOTO snelheid
Bediening

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Frictie wielen aangedreven door Servo motoren
1 : 2000
100kg
Ja
Nee
0 - 90 graden
< 2,5'
0,1" met autoguiding
4" peak-to-peak
6 - 8 graden/sec.
Sidereal Technology Servo II controller en/of PC (planetarium programma)


De Mesu-Mount 200


Iets over PE (Periodic Error)


De Mesu-Mount/telescoop combinatie kan minuten lang seeing begrensd volgen met een open lus volgsysteem. (Zonder optische feedback van het object). Metingen zijn gedaan om de periodieke fout van de Mesu-Mount aan te tonen gedurende een lange tijd onder zware belasting in de open lucht. Zoals beschreven in het DFM artikel zijn meer eigenschappen dan een PE van belang voor een goede telescoop montering.

Een soepele loop van volgen (smoothness) is belangrijker dan de laag frequente periodieke fout. Dat is zo omdat zelfs een periodieke fout met een vrij grote amplitude kan worden gecorrigeerd met behulp van optische feedback (van een volgster) als de frequentie laag is. Als de frequentie hoog is een duur systeem nodig om deze fout te compenseren. Een soepel lopende montering die geen hoog frequente tracking errors heeft is dus wenselijk.

Optische feedback van een hemellichaam is wat men nodig heeft om deep-sky objecten lang te kunnen belichten. Een terugkoppeling van de RA as alleen om deze zeer eenparig te laten roteren is niet genoeg en is ook nog eens zeer duur omdat een hoge resolutie encoder nodig is om de benodigde boogseconden hoekverdraaiing te van de as te kunnen meten. Veel beter is het gebruik maken van "autoguiding" en een hemellichaam als referentie te gebruiken. Autoguiding kan worden gedaan voor een lage prijs en moet hoe dan ook toch worden gedaan, ook wanneer men een regelkring heeft die de hoekverdraaiing van de RA as als referentie gebruikt. Dit komt door de variatie is in atmosferische condities en elasticiteit in de mechanische onderdelen van de telescoop. Deze factoren gaan zeker een rol spelen bij lange belichtingstijden en kunnen niet worden gecompenseerd door terugkoppeling vanuit de RA-as naar de servo-controller alleen.

Een andere eigenschap die de kwaliteit van de montering definieert is de stijfheid. Typische telescoop structuren zijn stijver dan het aandrijfsysteem, de aandrijving moet ofwel inherente stijfheid of stijfheid ontwikkelen door de servo motor controller. In elk aandrijf systeem met tandwielen/wormwielen waarbij smering nodig is zal de oliefilm tussen de tanden een beduidend lager de stijfheid veroorzaken. De Mesu-Mount is zeer stijf omdat deze geen aandrijving heeft waarbij een oliefilm nodig is.

Bovendien is een hoog rendement aandrijving wenselijk. Dat kost minder energie en biedt de mogelijkheid om energie te verwijderen uit de bewegende telescoop setup. Verwijderen van energie maakt snellere vertragingen mogelijk waardoor reacties op positie veranderingen aanzienlijk verbeteren. Worm/wormwielen hebben een zeer lage efficientie en moeten langzaam vertragen. Dit verlengt de tijd die nodig is om te reageren op een positie verandering.
De Mesu-Mount 200 kan, door zijn speciale constructie, op elke breedtegraad gebruikt worden.


De Mesu-Mount 200 op een optionele zuil

De Mesu-Mount 200 is nu ook verkrijgbaar als een deelbare montering bestande uit een RA deel van 14.5kg en een DEC deel van 11,2kg.
Het declinatie deel kan eenvoudig op het RA deel gemonteerd worden middels imbus bouten. Deze variant is met name geschikt voor het waarnemen in het veld.
De deelbare Mesu-Mount 200

Prijs Mesu-Mount 200 : €4.711,00 (exclusief transport en BTW)

Opname gemaakt met deze montering


Opname van M81/82 gemaakt met een 14" ODK op de Mesu-Mount 200. Totale belichtingstijd was 31 uur.
Opname gemaakt door Oliver Penrice, materiaal is van Yves van den Broek en staat vast opgesteld in Zuid Frankrijk.