Mesu-Mount 200 MKII


De Mesu-Mount 200 MKII is de verbeterde versie van de originele Mesu 200. Met een stijvere constructie, gebruikersvriendelijke kabel management, koppelingsmechanisme voor de twee servo motoren en remmen voor zowel declinatie als RA. De Mesu 200 MKII is zo ontworpen dat deze geen merediaanflip hoeft uit te voeren. De montering is gebaseerd op frictie aandrijving welke erg stijf en efficient is, meer informatie is hier te vinden. Het geheel wordt aangedreven door de Sidereal Technology servo I controller van Sidereal Technology (USA).

Specificaties montering


Aandrijfsysteem
Overbreng verhouding
Max. draagvermogen
Max. aandrijfkoppel
Meridiaan flip
Backlash
Goto nauwkeurigheid
Volgnauwkeurigheid
Maximale periodieke fout
GOTO snelheid
Bediening

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Frictie wielen aangedreven door Servo motoren
1 : 2800
100 kg
10 Nm
Nee
Nee
< 2,5" met plate solve
0,1" met autoguiding
4" peak-to-peak
6 - 8 graden/sec.
Sidereal Technology Servo I control system
De Mesu-Mount 200 MKII met Berlebach driepoot


Iets over PE (Periodic Error)


De Mesu-Mount/telescoop combinatie kan minuten lang seeing begrensd volgen met een open lus volgsysteem. (Zonder optische feedback van het object). Metingen zijn gedaan om de periodieke fout van de Mesu-Mount aan te tonen gedurende een lange tijd onder zware belasting in de open lucht. Zoals beschreven in het DFM artikel zijn meer eigenschappen dan een PE van belang voor een goede telescoop montering.

Een soepele loop van volgen (smoothness) is belangrijker dan de laag frequente periodieke fout. Dat is zo omdat zelfs een periodieke fout met een vrij grote amplitude kan worden gecorrigeerd met behulp van optische feedback (van een volgster) als de frequentie laag is. Als de frequentie hoog is een duur systeem nodig om deze fout te compenseren. Een soepel lopende montering die geen hoog frequente tracking errors heeft is dus wenselijk.

Optische feedback van een hemellichaam is wat men nodig heeft om deep-sky objecten lang te kunnen belichten. Een terugkoppeling van de RA as alleen om deze zeer eenparig te laten roteren is niet genoeg en is ook nog eens zeer duur omdat een hoge resolutie encoder nodig is om de benodigde boogseconden hoekverdraaiing te van de as te kunnen meten. Veel beter is het gebruik maken van "autoguiding" en een hemellichaam als referentie te gebruiken. Autoguiding kan worden gedaan voor een lage prijs en moet hoe dan ook toch worden gedaan, ook wanneer men een regelkring heeft die de hoekverdraaiing van de RA as als referentie gebruikt. Dit komt door de variatie is in atmosferische condities en elasticiteit in de mechanische onderdelen van de telescoop. Deze factoren gaan zeker een rol spelen bij lange belichtingstijden en kunnen niet worden gecompenseerd door terugkoppeling vanuit de RA-as naar de servo-controller alleen.

Een andere eigenschap die de kwaliteit van de montering definieert is de stijfheid. Typische telescoop structuren zijn stijver dan het aandrijfsysteem, de aandrijving moet ofwel inherente stijfheid of stijfheid ontwikkelen door de servo motor controller. In elk aandrijf systeem met tandwielen/wormwielen waarbij smering nodig is zal de oliefilm tussen de tanden een beduidend lager de stijfheid veroorzaken. De Mesu-Mount is zeer stijf omdat deze geen aandrijving heeft waarbij een oliefilm nodig is.

Bovendien is een hoog rendement aandrijving wenselijk. Dat kost minder energie en biedt de mogelijkheid om energie te verwijderen uit de bewegende telescoop setup. Verwijderen van energie maakt snellere vertragingen mogelijk waardoor reacties op positie veranderingen aanzienlijk verbeteren. Worm/wormwielen hebben een zeer lage efficientie en moeten langzaam vertragen. Dit verlengt de tijd die nodig is om te reageren op een positie verandering.
Resultaat PE met guiding met Phd2 door José Calballada.

De Mesu-Mount MKII heeft de mogelijkheid om met een knikzuil 360 graden rond te draaien over de RA as, wat een meridiaan flip onnodig maakt. De montering kan echter ook worden gebruikt op normale statieven. Hiervoor kan een wig worden aangeschaft die op maat wordt gemaakt voor de breedtegraad waar de montering zal worden gebruikt. Deze wig kan +- 2,5 graden worden ingesteld, wat een bereik mogelijk maakt van ongeveer 250 km in noord- of zuidrichting van de breedtegraad van de wig. De MKII is door zijn verbeterde kabel management door het midden van de kop en een ontkoppelingsmechanisme voor beide servo motoren meer gebruiksvriendelijk. Verder beschikt de montering over remmen waarmee beide assen in iedere gewenste positie vastgezet kunnen worden. Hierdoor is de montering makkelijk te balanceren. Het grote aandrijfkoppel van 10 Nm stelt hier geen hoge eisen aan.

De Mesu-Mount MKII kop

De berlebach driepoot met wedge (links) en de gedemonteerde knikzuil (rechts). De knikzuil kan worden gedemonteerd voor transport.

Prijs Mesu-Mount 200 MKII : €5600,00 (exclusief transport en BTW)

Opname gemaakt met deze montering


Opname van NGC3718, NGC3729 en een aantal buren gemaakt met een 400 mm F/4 Newtoniaanse telescoop. Totale belichtingstijd 13,7 uur.
Opname gemaakt door Albert van Duin in Drenthe, Nederland.