AccessoriesDe Mesu 200 montering wordt geleverd inclusief een robuuste contra gewicht stang. Afhankelijk van de te monteren kijker zijn er verschillende accessories beschikbaar om de montering kompleet te maken. Hierbij gaat het om zuilen van verschillende hoogte, contra gewichten, poolkijker, Losmandy diepoot adapter etc.Contragewichten

Zuilen

Poolzoekers

Losmandy driepoot adaptesr

Grondplaten

Zadels